Dávám práci svému srdci

DOBROVOLNICKÁ CENTRA

THOMAYEROVA NEMOCNICE

VÍCE O PROJEKTUPŘEJÍT NA WEB

V Thomayerově nemocnici realizujeme dobrovolnický program prostřednictvím Dobrovolnického centra Lékořice.Lékořice, z.s. získala pro program „Dobrovolníci v nemocnicích“ akreditaci u Ministerstva vnitra ČR v říjnu 2006. Od roku 2007 je smluvním partnerem pro realizaci dobrovolnického programu v Thomayerově nemocnici a zásadním způsobem se podílí na jeho celkové realizaci.Posláním dobrovolnického programu je přispět ke zlepšení psychosociálních…

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

VÍCE O PROJEKTUPŘEJÍT NA WEB

Dobrovolnický program je součástí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady od roku 2009 a již od svého počátku je prostřednictvím zapsaného spolku Lékořice akreditován u Ministerstva vnitra. Program se od dob svých začátků na Neurologické klinice a Léčebně dlouhodobě nemocných rozšířil také na Chirurgickou kliniku - oddělení septické chirurgie, Interní hematologickou kliniku, Radioterapeuticko-onkologickou kliniku, Kliniku popáleninové medicíny,…

V letech 2008 až 2010 realizovala Lékořice, z.s. na 5 klinikách Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) svůj dobrovolnický program. V roce 2010 byla naše spolupráce byla přerušena. V průběhu roku 2013 jsme obnovili realizaci společných podvečerních programů pro pacienty Kliniky kardiologie a Kliniky diabetologie. Zájem pacientů o tento program předčil naše očekávání a přinesl bezesporu oživení nemocničnímu světu. Mezi současné…

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE

VÍCE O PROJEKTUPŘEJÍT NA WEB

Dobrovolnické centrum při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze naplňuje prostřednictvím dobrovolnického programu smysl dobrovolnické činnosti v nemocnicích. Tím je zlepšování psychosociálních podmínek pacientů ve prospěch jejich duševního zdraví tak, aby nebyl narušen léčebný režim a provoz odborných pracovišť. Dobrovolnický program ve Všeobecné fakultní nemocnici probíhá od roku 2006. Lékořice, z.s. spolupracuje se Všeobecnou fakultní…