Dávám práci svému srdci

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

PŘEJÍT NA WEB

Dobrovolnický program je součástí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady od roku 2009 a již od svého počátku je prostřednictvím zapsaného spolku Lékořice akreditován u Ministerstva vnitra.

Program se od dob svých začátků na Neurologické klinice a Léčebně dlouhodobě nemocných rozšířil také na Chirurgickou kliniku - oddělení septické chirurgie, Interní hematologickou kliniku, Radioterapeuticko-onkologickou kliniku, Kliniku popáleninové medicíny, I. Interní kliniku a Kliniku dětí a dorostu.

Hlavní cíl a poslání dobrovolníků v nemocnici spočívá v psychosociální podpoře hospitalizovaných pacientů, a to jak dětí, tak dospělých a seniorů. Dobrovolníci se snaží pacientům zpříjemnit čas, který musí trávit v nemocnici a v prostředí, kde k sobě mají bolest a radost velice blízko, dát druhým ze sebe to nejlepší.

Kromě dobrovolnické práce směrem k pacientům se dobrovolníci také aktivně podílejí na pořádání jednorázových akcí pro pacienty, výtvarných workshopů pro zaměstnance nemocnice i osvětových akcí pro laickou a odbornou veřejnost.

Pokud máte zájem se o Dobrovolnickém programu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dozvědět více, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků ve FNKV.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Celou mapu, zobrazíte kliknutím

Pavilon K - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50
100 34 Praha 10