Dávám práci svému srdci

NOVINKY

22 srp 2008

Dětský tábor v nemocnici

Od pondělí 27. 7. 2008 do soboty 2. 8. 2008 probíhal přímo v areálu Thomayerovy nemocnice letní příměstský tábor. Tábor pořádala Lékořice ve spolupráci s humanitární organizací ADRA. Přestože byl tábor v Praze, nesl se v duchu cestování - děti během jednoho týdne „putovaly“ po různých kontinentech, učily se zvyky, dětské hry, vyráběly si věci, které danou zemi symbolizují. Akce se…

Detail novinky
22 srp 2008

Keramická dílna

Nové zázemí pro ergoterapii a herní terapii s keramickou dílnou vznikne ve FTNsP v přízemí pavilonu B1. Prostory budou sloužit dlouhodobě hospitalizovaným pacientům, dětským pacientům a jejich doprovodu i zdravotnickému personálu. Na aktivitách v dílně se budou jako asistenti podílet také dobrovolníci. Projekt realizuje Lékořice – centrum podpůrné péče a finančně jej podpořila…

Detail novinky
29 čer 2008

Setkání s dobrovolníky

Ředitel FTNsP MUDr. Karel Filip, CSc., MBA se již tradičně setkal s dobrovolníky, spolupracovníky a donátory dobrovolnického programu. Slavnostní setkání proběhlo ve čtvrtek 19. června 2008 v nemocniční kapli. Zástupci vedení Thomayerovy nemocnice a IKEM poděkovali za obětavou a bezplatně vykonávanou činnost dobrovolníkům, kteří docházejí již na 10 oddělení FTNsP a na 2 kliniky v…

Detail novinky
21 čer 2008

Společenská odpovědnost firem

Zaměstnanci Baxter BioScience, s.r.o. již potřetí ve FTNsP V pátek 20. června 2008 přijelo do Thomayerovy nemocnice pomáhat 12 zaměstnanců společnosti Baxter BioScience s.r.o. Akce se uskutečnila v rámci projektu společenské odpovědnosti firem (CSR). Dámy i pánové se zapojili do asistence při výtvarných dílnách na odděleních LDN 1 a na Oddělení sociálních lůžek. Dále pomohli při…

Detail novinky
14 čer 2008

Koncert žáků ZUŠ Lounských na Oddělení

Dobrovolnické centrum Lékořice pozvalo na úterý 10. června 2008 děti ze Základní umělecké školy Lounských, aby zahrály a zarecitovaly pacientům Oddělení sociálních lůžek. Hudební pásmo mělo velký úspěch a tímto koncertem byla navázána spolupráce DC Lékořice se ZUŠ Lounských. Na podzim opět přijdou děti s novým hudebním programem mezi dlouhodobě hospitalizované pacienty. …

Detail novinky
6 čer 2008

Grantový projekt "Chci dobrovolníka!"

Projekt podpořený Nadací AUXILIA Projekt byl zaměřený na tisk propagačních materiálů a jejich distribuci mezi pacienty a návštěvníky FTNsP. Informační letáky přinášejí informace o Dobrovolnickém centru Lékořice a o službách, které prostřednictvím dobrovolníků centrum nabízí.

Detail novinky
6 čer 2008

Grantový projekt "Dokud mohu, pomáhám!"

Projekt podpořený Nadací české spořitelny a Nadací OSF v rámci projektu "Senioří vítáni" Projekt využíval bohatých zkušeností aktivních seniorů z řad veřejnosti k dobrovolnické činnosti. Díky projektu se Dobrovolnické centrum Lékořice stalo příjemným místem k setkávání a vzdělávání dobrovolníků všech generací. Koordinátorka: Bc. Lucie Zadražilová, E-mail: …

Detail novinky
5 čer 2008

IKEM - výtvarná dílna

25.6.2008 Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Lékořice pořádali další výtvarnou dílnu pro pacienty z Kliniky kardiologie a z Kliniky diabetologie. Tentokrát se pracovalo s FIMEM. Pro pacienty to bylo často první setkání s tímto materiálem a byli moc potěšeni, co vše se dá z něj vyrobit. Druhý den jim dobrovolnice přivezla jejich výrobky "vypečené", aby si je mohli…

Detail novinky
5 čer 2008

Lékořice v EVROPĚ

Jsme členy mezinárodní dobrovolnické organizace CEV Dobrovolnické centrum Lékořice je od října 2007 členem mezinárodní dobrovolnické organizace CEV se sídlem v Bruselu. Dobrovolnické centrum tak má možnost podílet se na mezinárodní výměně zkušeností z oblasti dobrovolnictví a účastnit se odborných mezinárodních konferencí.

Detail novinky
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500