Dávám práci svému srdci

NOVINKY

17 lis 2010

Normální je pomáhat?!

I když mám sám problém a velký handicap, mohu být užitečný a pomáhat druhým...nevěříte? Ve spolupráci se společností Cittadella Production Vám představujeme video dokument na téma Normální je pomáhat. Jsme rádi, že do Thomayerovy nemocnice dochází dobrovolník, který je příkladem toho, že proto, aby člověk byl užitečný, nemusí mít spoustu peněz, speciální dovednosti..…

Detail novinky
16 lis 2010

Stěhování keramické dílny

Keramická dílna a zázemí herní terapie má v Thomayerově nemocnici nové prostory v suterénu pavilonu A1. Z těch stávajících se bohužel musela přestěhovat z důvodů rozsáhlé rekonstrukce operačních sálů. Stěhování proběhlo 15.11. díky vydatné pomoci deseti dobrovolníků z firmy Astellas Pharma. Pracovité ženy a jeden statečný muž udělali velý kus práce. Za pomoc…

Detail novinky
14 lis 2010

Seminář pro dobrovolníky

Večer 11. 11. se v posluchárně Neurologické kliniky FN KV konala další zajímavá prezentace, zaměřená tentokrát na duchovní péči o pacienta. Přednášející byla paní Mgr. Debora Martásková, nemocniční kaplanka FTNsP. U posluchačů toto téma vzbudilo velký zájem. Ocenili zejména vysvětlení rozdílu mezi pojmy spiritualita, víra, mystika a pojetí duchovní péče jako péči o duši. …

Detail novinky
11 lis 2010

Konference

Ve středu 10. listopadu uspořádala Fakultní Thomayerova nemocnice ve spolupráci s občanským sdružením Lékořice konferenci „Praktická realizace podpůrné péče ve zdravotnických zařízeních“. Cílem konference bylo poskytnout managementům nemocnic, zdravotnickému personálu i zástupcům z neziskových organizací prostor pro zmapování situace v této oblasti, společnou diskusi a hledání…

Detail novinky
11 lis 2010

Koncert Requiem

V nemocniční kapli Thomayerovy nemocnice zazněly 3. listopadu opět krásné tóny mozartova Requiem v provedení Piccolo Coro a Piccola Orchestra pod vedením dirigenta Marka Valáška. I letos jsme měli možnost zastavit se na chvíli v dušičkovém čase a v důstojné atmosféře zavzpomínat na všechny, kteří nás opustili. Byla to také příležitost ke ztišení a naslouchání nádherné hudby. …

Detail novinky
8 lis 2010

Nebát se mluvit

Nabídka jazykových konverzací pro zdravotnický personál a dobrovolníky se rozšířila o další, tentokrát ruskou konverzaci. V úterý 2. listopadu od 16 do 17 hodin proběhla ve velmi příjemné a veselé atmosféře první hodina a ve stejný den a hodinu budou pokračovat i následující týdny. Konverzaci vede střídavě několik dobrovolníků Lékořice - rodilých mluvčí z Akademie věd a je…

Detail novinky
1 lis 2010

Podzimní prázdninový klub v nemocnici

V době podzimních prázdnin jsme již tradičně nabídli dětem zaměstnanců FTNsP prázdninový klub, tentokrát s názvem „Dobrodružství s cizinci“. Zúčastnilo se 15 dětí ve věku od 6 do 10 let. Zázemí klubu bylo v klubovně Lékořice v Centru podpůrné péče na pavilonu A1. Program vedli lektoři z rozvojového programu vzdělávání „Prvák“ humanitární organizace ADRA. Tématem klubu byla…

Detail novinky
30 říj 2010

Veřejná sbírka výtvarných potřeb pro děti v nemocnici

Anglická školka Skřivánek Smarties se ve spolupráci s jazykovou agenturou Skřivánek i letos rozhodla uspořádat veřejnou sbírku pro nemocné děti. Pomozte připravit příjemné Vánoce v nemocnici. Přineste ve dnech 1. listopadu – 18. prosince 2010 jakékoliv výtvarné potřeby – pastelky, tempery, barevné papíry, bloky, čtvrtky, krepový papír, voskovky, štětce, křídy nebo třeba i…

Detail novinky
28 říj 2010

Hrníčky v Naší kavárně už mají své majitele

V pondělí 11. října jsme na staveniště Naší kavárny pozvali hosty. Smyslem akce bylo poděkovat dosavadním donátorům projektu a informovat je i další pozvané - personál nemocnice, novináře a další hosty o postupu stavebních prací a naplánovaném harmonogramu. Všichni měli možnost shlédnout krátký dokument o zrodu myšlenky vybudovat kavárnu, ve které budou mít pracovní…

Detail novinky
28 říj 2010

S muzikálem do nemocnice

V úterý 19. října vpodvečer zazněly na Oddělení dětské psychiatrie písničky ze známého muzikálu My Fair Lady. Herci divadla YMCA hráli pro pacienty Thomayerovy nemocnice už vícekrát, s muzikálovým představením My Fair Lady přišli tentokrát za dětmi z Oddělení dětské psychiatrie. Dětem se líbilo vše - vtipné dialogy, zpěv i to, že se mohly samy aktivně zapojit do hry. Odměnou pro…

Detail novinky