Dávám práci svému srdci
1 dub 2017

Besedy Spitfire Clubu na dětské psychiatrii TN

Ve dnech 21. března a 23. března proběhly na oddělení dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice dvě besedy pro dětské pacienty s leteckou tematikou, která dětem umožnila nahlédnout do historie českého letectví se zaměřením na morální odkaz československých válečných letců. Besedy probíhaly zajímavou, interaktivní formou s tvořivými prvky. Děti si besedy užily, téma je zajímalo a bavilo.

Velice děkujeme Czech Spitfire Clubu, zejména jejímu předsedovi panu Zdeňkovi Sadeckému, za přípravu a realizaci besed pro dětské pacienty.