Dávám práci svému srdci
14 dub 2017

Den otevřených dveří ve FNKV

Jednou ročně se otevřou dveře Fakultní nemocnice Královské Vinohrady veřejnosti a zejména pak budoucím zaměstnancům. Lidé mají při této příležitosti unikátní možnost dozvědět se něco o historii a chodu nemocnice i podívat se na vybraná oddělení. V rámci Dne otevřených dveří, který se tentokrát konal 30. března, měl také Dobrovolnický program možnost prezentovat svoji činnost a zájemcům nabídnout výrobky dobrovolníků. 
 
Hlavní informační část akce se konala v nemocniční kapli za přítomnosti náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, paní PhDr. Libuše Gavlasové, MBA a asistenta paní náměstkyně, Mgr. Petra Caletky, kteří návštěvníkům ve stručnosti představili nemocnici a seznámili je s jejími specifiky. Následně jsme v krátkosti představily Dobrovolnický program ve FNKV a poté se již zájemci o zaměstnaní vypravili s vrchními sestrami na konkrétní vybraná oddělení.
 
Máme velkou radost, že se Dne otevřených dveří zúčastnila řada zájemců z řad zdravotnických i nezdravotnických oborů a doufáme, že se s některými z nich budeme potkávat už v roli zaměstnanců.