Dávám práci svému srdci
6 čer 2008

Grantový projekt "Dokud mohu, pomáhám!"

Projekt podpořený Nadací české spořitelny a Nadací OSF v rámci projektu "Senioří vítáni"

Projekt využíval bohatých zkušeností aktivních seniorů z řad veřejnosti k dobrovolnické činnosti. Díky projektu se Dobrovolnické centrum Lékořice stalo příjemným místem k setkávání a vzdělávání dobrovolníků všech generací.

Koordinátorka: Bc. Lucie Zadražilová, E-mail: lekorice@ftn.cz

Tel: 261 08 36 90