Dávám práci svému srdci
5 čer 2008

IKEM - výtvarná dílna

25.6.2008 Dobrovolníci z Dobrovolnického centra Lékořice pořádali další výtvarnou dílnu pro pacienty z Kliniky kardiologie a z Kliniky diabetologie.

Tentokrát se pracovalo s FIMEM. Pro pacienty to bylo často první setkání s tímto materiálem a byli moc potěšeni, co vše se dá z něj vyrobit. Druhý den jim dobrovolnice přivezla jejich výrobky "vypečené", aby si je mohli nechat nebo jimi obdarovat své blízké.

Pacienti projevili zájem o večerní programy. Besedy (o cestování, o koníčkách…), vyrábění (malování, ruční práce…), koncerty (zpěv, hudební nástroje). Nabídky z řad dobrovolníků i veřejnosti jsou vítány!

Zájemci se mohou obracet na koordinátorku dobrovolníků pro IKEM Mgr. Vlastu Vítkovou, tel: 261 08 36 90, mobil: 737 387 199, dobrovolnici@ftn.cz