Dávám práci svému srdci
13 dub 2017

Jarní dobročinný bazar v TN

Letošní jarní dobročinný bazar spolku Lékořice v Thomayerově nemocnici se opět vydařil. Naše srdečné poděkování patří všem dárcům, 
spolupracujícím firmám a nakupujícím, kteří svými příspěvky a nákupy pomohli k dosažení fantastické částky 86 208,- Kč. Velice jsme vděční také našim dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase udělali obrovský kus práce a jen díky nim jsme mohli celou akci zrealizovat. Finanční prostředky budou použity na psychosociální aktivizaci pacientů, i na zkvalitnění a zpříjemnění dlouhotrvající léčby v krčské nemocnici. Děkujeme, že pomáháte.