Dávám práci svému srdci
14 zář 2013

Komorní koncert pěveckého sboru Gambale na LDN FNKV

Umělecký zážitek připravily seniorům členky pěveckého sboru Gambale, pod vedením sbormistryně paní Evy Šuhajové.

Připravily si lákavý repertoár, citlivě vybraný tak, aby posluchače a posluchačky pohladil do duši. Lidové písně rozezněly pokoje LDN a málokdo vydržel se k nim nepřidat. Vypadá to, že se nám podaří navázat spolupráci a pěvkyně budou seniory navštěvovat pravidelně a tak se moc těšíme na pokračování! A děkujeme umělkyním za to, že se s námi chtějí dělit o kus své krásné práce.

Martina Hasalíková