Dávám práci svému srdci
3 říj 2013

Kulatý stůl na téma firemní dobrovolnictví

V pořadí již třetí setkání nad tématem firemního dobrovolnictví

se uskutečnilo v Naší kavárně v Thomayerově nemocnici v pondělí 30. 9. 2013. Tématem tentokrát byla "Udržitelnost firemního dobrovolnictví" a účastníci, kteří zaplnili téměř celou kavárnu, se nad tímto tématem zamýšleli ze tří úhlů pohledu. V prvním bloku vstoupili samotní firemní dobrovolníci, kteří mluvili o své motivaci, očekáváních a zkušenostech. Ve druhém bloce vystoupili zástupci přijímacích organizací, kteří ze svých zkušeností hodnotili jejich vlastní připravenost na firemní dobrovolníky a také zda se potkávají jejich vzájemná očekávání. A poslední blok se zabýval cenou firemního dobrovolníka, tedy kolik času a finačních prostředků je potřeba na firemní dobrovolnictví.
Po každém bloku se rozvíjela široká diskuze, do které se zapojovali všichni zúčastnění, kteří na závěr toto setkání vyhodnotili jako velmi přínosné a užitečné.


Děkujeme GE Volunteers a Nadačnímu fondu Veolia za pdporu a Honzovi Dolínkovi za moderování celé akce.