Dávám práci svému srdci
2 led 2018

Pacienty ve FNKV potěšil Mikuláš i vánoční koledy

Je zvykem, že 5. prosince chodí Mikuláš s čertem a andělem a obdarovávají děti. Nejinak tomu bylo i ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Jen s tím rozdílem, že Mikuláš obdaroval všechny pacienty bez rozdílu věku. Mikulášským balíčkem a drobným dárkem potěšil a rozzářil oči více než 150 pacientů.

Hospitalizované pacienty jsme navštívili také 21. prosince. Na dvě desítky dobrovolníků přišly pacientům zazpívat vánoční koledy a zpříjemnit jim čas, který musí trávit v nemocnici. Kromě zazpívaných koled předali dobrovolníci pacientům perníčky, které napekly a nazdobily dobrovolnice Eva Š. a Eva P. a  také přáníčka od dětí ze ZŠ Olešská a studentů III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Velmi děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se podíleli na Mikulášské návštěvě i vánočním zpíváním koled. Zejména děkujeme za radost a úsměvy, které vnesli na nemocniční pokoje :-)