Dávám práci svému srdci
30 pro 2017

Poděkování dobrovolníkům FNKV

Na závěr každého kalendářního roku pořádáme ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady slavnostní Poděkování dobrovolníkům kontaktním osobám.

Nejinak tomu bylo i tento rok, kdy se Poděkování konalo 21. listopadu v nemocniční kapli za přítomnosti paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, PhDr. Libuše Gavlasové, MBA  a výkonné ředitelky zapsaného spolku Lékořice, paní Bc. Martiny Adámkové.

Na akci nechyběl ani kulturní program, a to v podání talentovaného akordeonisty Filipa Kratochvíla a neotřelého houslisty Pavla Hraly

Velmi si vážíme všech našich dobrovolníků a děkujeme jim za to, co pro pacienty dělají. Velké poděkování patří také managementu nemocnice, vstřícnému personálu a všem, kteří nás podporují a umožňují nám působit ve Vinohradské nemocnici.