Dávám práci svému srdci
11 lis 2015

Podzimní prázdniny pro děti zaměstnanců TN

Sešli jsme se všichni ve čtvrtek ráno v keramické dílně v suterénu pavilonu A1, abychom společně strávili dva dny (29. - 30.10.2015) podzimním putováním za lesními tvory a skřítky. Děti se dozvěděly mnoho informací o proměnách přírody, poznávaly listy a plody českých stromů, určovaly druhotné názvy stromů, luštily křížovky, hrály pohybové hry venku a plnily různé úkoly, za které pak dostávaly razítko „splněno“ do svého Deníku. Z výtvarných technik si děti vyzkoušely práci s keramickou hlínou, výrobu svého skřítka „Podzimníčka“ z přírodnin (kaštanů, žaludů, šišek, listí), vyrobily a namalovaly si svůj lampión, dlabaly dýně a při tom vyslechly, proč se slaví Halloween a jak to souvisí s duchy a dušičkami. Za splnění úkolů všichni dostali medaili skřítka Dubínka, který dětem na závěr poslal vzkaz, kde mají hledat sladkou odměnu. Děti i rodiče měli radost z výrobků, které děti vyrobily a odnesly si domů. Jako znamení ukončení tábora dostaly děti diplom.

Všem děkujeme na příjemně strávený čas.