Dávám práci svému srdci
22 čec 2013

Studentky z USA pomáhaly v Thomayerově nemocnici

díky spolupráci s organizací CIEE.

CIEE: Council on International Education Exchange je organizace zajišťující studijní programy pro zahraniční studenty v Praze. Zároveň jim ale také zajišťuje možnosti, kde by se mohli uplatnit jako dobrovolníci.
Dobrovolnické centrum Lékořice s CIEE spolupracuje již delší dobu. Díky této spolupráci američtí studenti docházejí v průběhu školního roku do Thomayerovy nemocnici a pomáhají s výukou angličtiny jak na Klinice dětské chirurgie a traumatologie, tak v mateřské školce pro děti zaměstnanců.
O letošních prázdninách jsme spolupráci rozšířili. a tak v průběhu července vždy 2 dny v týdnu přicházela Jessica a Taylor a pomáhaly zvelebovat prostřední mateřské školky a interny. Natíraly velmi zkušeně a zůstal tady po nich velký kus práce.

Děkujeme jim za to a děkujeme také za skvělou spolupráci Evě Tomiškové z CIEE, která veškeré dobrovolnické činnosti organizuje.

Dáša Hrubcová