Dávám práci svému srdci
13 srp 2018

Výtvarná dílna na oddělení Geriatrie a následné péče TN

Minulý týden proběhla pravidelná dílnička na oddělení Geriatrie a následné péče TN. Máme velkou radost, že se nám povedlo připravit pro pacienty nový výrobek – zrcátko ozdobené mozaikou

Tato dílna mohla proběhnout jen díky sponzorskému daru firmy BEADWORLD, která nám dodala skleněné komponenty. Zrcátka nám daroval sklenář pan Marcel Kubíček. Děkujeme!   

Dílničky se zúčastnilo asi 25 pacientů, kterým společné setkání nad tvůrčí činností udělalo radost. Dnešní nejstarší pacientkou byla 96letá paní Anděla, která ozdobila zrcátko pro svou pravnučku.