Dávám práci svému srdci
6 čec 2018

Výtvarné dílny na oddělení Geriatrie a následné péče TN

Kreativní dílny na oddělení Geriatrie a následné péče v Thomayerově nemocnici probíhají pravidelně v průběhu celého roku 2x až 3x do měsíce pod vedením zkušené lektorky, dobrovolnice Jany Váňové ve spolupráci s aktivizační sestrou Květou Hoškovou.

Pro seniorské pacienty má taková dílna hned několik významů. Mohou se při ní rozptýlit a ukrátit si čas při velmi dlouhých několikaměsíčních hospitalizacích. Věřte, že v nemocnici mohou snadno všechny dny splývat do jednoho a jakékoli zpestření je vítané a může pacienty povzbudit a aktivizovat.

Další nezanedbatelná funkce je sociální; pacienti se mohou potkávat a povídat si s ostatními pacienty i z jiných pokojů. Přínosné je pro ně také setkání s dobrovolníky, kteří přichází zvenčí s jinými tématy, než jsou nemocniční, zároveň  jsou z různých věkových a sociálních skupin, což může být pro pacienty vítaná změna.

Nezanedbatelný význam má i procvičování jemné motoriky, paměti a komunikace při vzájemné kooperaci a zkoušení nových kreativních činností, jako je pletení košíků z pedigu, výroba papírových prostírání, plstěných srdíček, zvířátek z rukavic, malování na látkové tašky, dekorace voskových svíček, velikonočních či vánočních věnců apod.

V neposlední řadě je vytváření pocitu soběstačnosti a sebedůvěry, protože pacienti jsou v nemocničním prostředí odkázáni na pomoc personálu, popř. příbuzných i v těch nejintimnějších záležitostech a cokoli si mohou zařídit nebo vytvořit sami je pro ně připomenutím jejich dovedností - zkrátka toho, že jsou stále schopni samostatné práce a mohou být potřební a užiteční. Toto vědomí je velmi důležité pro jejich sebeúctu.  Z výrobků, které si odnesou, mají pak radost sami nebo je mohou věnovat příbuzným, což je také velmi těší.

Vidíme tuto aktivitu za velmi přínosnou a cennou a proto jsme vděční za pomoc finanční či dobrovolnickou, která pomáhá realizovat tyto dílny pro seniory na oddělení Geriatrie a následné péče.