Dávám práci svému srdci
14 říj 2013

Zveme Vás na výstavu

Poznejte historické pozadí vzniku, fungování, proměn a rozvoje Thomayerovy nemocnice- dříve Masarykových domovů (1928) - Sociálního ústavu hlavního města Prahy.

Thomayerova nemocnice a Lékořice, o.s. vás zvou
18.-19. října 2013
na venkovní výstavu
k 85. výročí otevření Masarykových domovů

Senectuti et Juventuti
stáří a mládí


Poznejte historické pozadí vzniku, fungování, proměn a rozvoje Thomayerovy nemocnice- dříve Masarykových domovů (1928) - Sociálního ústavu hlavního města Prahy.


VIDEOPOZVÁNKA ZDE

pátek a sobota 18. a 19. 10. od 9 do 17 hodin v centrální části nemocnice

• panely s fotografiemi mapující historii Masarykových domovů
• dobové předměty a sanitky
• filmová produkce archivních dokumentů a záznamů vzpomínek pamětníků
• aktivity pro děti


Program

pátek 18. 10. od 14 h v Naší Kavárně v TN
Setkání pamětníků
pátek 18. 10. od 16 h v Naší Kavárně v TN
Přednáškový večer

PhDr. Hana Mášová, Ph.D., odborná asistentka Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků na 1. LF UK, Zrod a koncepce Masarykových domovů

Ing. arch. Petr Krajči, kurátor Muzea architektury a stavitelství Národního technického muzea, Architektura Masarykových domovů

Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc., Thomayerova nemocnice Praha, Proměny Thomayerovy nemocnice

sobota 19. 10. od 11 h v kapli TN

Ekumenická bohoslužba

sobota 19. 10. od 18 h v Naší Kavárně TN

Jazzový koncert: Hudba z doby, kdy jazz byl ještě mladý

Účinkují: Ondřej Kvita - housle, Tomáš Impellizzeri - klavír, Doris Lamošová – zpěv

Doprovodné akce

sobota 19. 10. od 13 h v Naší Kavárně v TN Přednáška Czech Spitfire Club:TGM a Masarykova letecká liga (role prvního prezidenta v rozvoji letectví)

18.-19. 10. 9-17h

Prezentace repliky vojenského letadla Supermarine Spitfire Mk. IX

Vstupné dobrovolné

Informace a kontakt:
85.vyroci@ftn.cz: 774 860 800
www.lekorice.com