Dávám práci svému srdci

PROJEKTY

ZOOTERAPIE

VÍCE O PROJEKTU

Zooreterapie je podpůrnou léčebnou metodu psychosociálního zdraví, kterou se rozumí léčebný kontakt se zvířetem. Nejznámějšími metodami jsou obecně canisterapie, felinoterapie či hipoterapie. K tomu, aby zooterapie mohla probíhat na jednotlivých klinikách (odděleních), je potřeba souhlas nemocničního hygienika a souhlas zástupce (primáře, vrchní sestry) kliniky (oddělení). Dobrovolníci zooterapeuti jsou předem pečlivě vybraní dobrovolníci,…

VZDĚLÁVÁNÍ

VÍCE O PROJEKTU

Lékořice se věnuje vzdělávání koordinátorů dobrovolníků, vrchních sester a také dobrovolnických organizací. Dále pořádáme osvětové akce a prezentujeme dobrovolnickou činnost veřejnosti na řadě různých veletrhů a událostí. Naše vzdělávací akce Pavlač - workshop pro koordinátory dobrovolníků (nejen) v nemocnicích. Hranaté stolky - diskuzní setkání k firemnímu dobrovolnictví.

Naše kavárna vznikla jako projekt podporovaného zaměstnávání Lékořice, z.s. a sídlí v samotném srdci areálu Thomayerovy nemocnice (pavilon A1).  V současné době je personál kavárny tvořen dvěma skupinami osob: profesionály (4 zaměstnanci) a osobami, které jsou znevýhodněné na trhu práce (2 zaměstnanci). Otevření „Naší kavárny“ dříve umožnilo pracovní zapojení maminkám, které měly v té době děti dlouhodobě hospitalizovány na JIP Pediatrické…