Dávám práci svému srdci

DUCHOVNÍ PÉČE

Duchovní péče je jednou z hlavních činností Centra podpůrné péče – Lékořice v Thomayerově nemocnici.

Pojem duchovní nespojujeme s náboženstvím, ale s duší. Nezáleží tedy na tom, jestli je pacient nebo jeho rodina věřící.

Cílem duchovní péče v nemocnici není obracení na víru, ale především podpora v těžké životní situaci nemoci, umírání či smrti. Tato podpora je poskytována především pacientům, ale v případě potřeby také jejich rodinným příslušníkům a nemocničnímu personálu. Duchovní péče se u pacientů realizuje přímo na odděleních u lůžka pacienta. Rozsah a četnost setkání závisí na posouzení duchovního nebo na vyžádání pacienta. Pacienti jsou buď indikováni lékařem, nebo duchovního kontaktují telefonicky oni sami (na většině oddělení jsou dostupné letáčky s nabídkou), popřípadě jejich blízcí, nebo duchovního osloví během jeho setkání s jiným pacientem. K seznámení s duchovním a k následnému využití duchovní péče dochází také po koncertu v kapli nebo při jiných příležitostech. S příbuznými se duchovní seznamuje u lůžka pacientů a nabízí jim rozhovor, méně často pak pomoc vyhledají sami. S personálem nemocnice duchovní hovoří přímo na odděleních během svých návštěv, někdy ho vyhledají v jeho kanceláři.

Důležitou součástí duchovní péče pro všechny cílové skupiny jsou také akce v nemocniční kapli, pravidelné i mimořádné koncerty, bohoslužby a tzv. Ztišení (modlitební ekumenické setkání se čtením z Písma a zpěvem písní). Povědomí o duchovní péči a kapli sv. Václava dále zvyšuje například zapojení do celonárodní události Noc kostelů.

Chcete se o duchovní péči dozvědět více? Obraťte se na nemocničního kaplana Thomayerovy nemocnice.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Celou mapu, zobrazíte kliknutím

Kaple sv. Václava
Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800/5,
Praha 4 – 140 00