Dávám práci svému srdci

HERNÍ TERAPIE

Herní terapie je jednou z hlavních činností Centra podpůrné péče – Lékořice v Thomayerově nemocnici.

A co to vlastně je herní terapie?
Jde o podporu léčebného procesu prostřednictvím herních aktivit a speciálních činností. Ty vedou k lepšímu porozumění situaci pacienta a k jeho motivaci spolupracovat na uzdravení. Smyslem práce herního terapeuta je pečovat o dobrý psychický stav hospitalizovaných dětí a jejich rodičů. Pomáhá dětem přizpůsobit se nemocničnímu prostředí, připravuje je na vyšetření a operaci a aktivitami přiměřenými věku vyplňuje jejich volný čas.

Smyslem a cílem herní terapie je:

 • snižovat pomocí komunikace a her míru stresu u dětských pacientů,
 • připravovat pacienty na operaci či vyšetření a tím snižovat obavy ze zákroku,
 • zaplnit volný čas pacientů smysluplnou a zajímavou činností,
 • nabídnout změnu prostředí,
 • a poskytnout zdravotnickému personálu inspiraci pro nová komunikační schémata.

Herní terapeut:

 • spolupracuje se zdravotnickým personálem na jednotlivých odděleních,
 • komunikuje s dětskými pacienty, je pro ně psychickou podporu před vyšetřením či zákrokem,
 • hraje, čte knížky a tvoří s dětmi tak, aby pro ně hospitalizace byla příjemnější,
 • nabízí psychickou podporu rodičům, kteří jsou s dítětem hospitalizováni,
 • a organizuje také hromadné akce ve spolupráci s dobrovolníky (např. výtvarné dílny pro děti i rodiče).

Herní terapie na jednotlivých odděleních Thomayerovy nemocnice:

 • Klinika dětské chirurgie a traumatologie – příprava na zákroky, zvládání stresu, podpora rodičů, vyplnění volného času.
 • Dětská neurologie – zvládání stresu, vyplnění volného času, podpora rodičů.
 • Dětská psychiatrie – pravidelná docházka dětí do keramické a arteterapeutické dílny.
 • Pediatrická klinika – herní terapie v indikovaných případech a také návštěvy v keramické dílně.

Keramická dílna

Dílnu pravidelně navštěvují děti hospitalizované na oddělení DP. Kromě dětí mohou do dílny docházet i zaměstnanci TN na relaxační a protistresové kurzy keramiky. Kurzy probíhají po + st 14:30 – 17:30 hod. Dílnu využívají i dobrovolníci.

Pokud budete hospitalizovaní v Thomayerově nemocnici, neváhejte se na nás obrátit tel.: 261 083 639, herni.terapie@ftn.cz. Naši kancelář naleznete ve 2. patře pavilonu N.

 

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Celou mapu, zobrazíte kliknutím

Pavilon N - 2. patro
Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800/5,
Praha 4 – 140 00