Dávám práci svému srdci
2 úno 2019

Workshop všímavosti

WORKSHOP VŠÍMAVOSTI

Dne 14. 1. a 21. 1. 2019 proběhl v Thomayerově nemocnici workshop všímavosti pro zaměstnance.

Kurz vedla lektorka, trenérka a terapeutkaPhDr. Jaroslava Dvořáková, která se zaměřuje na rozvoj emoční inteligence, zvládání stresu, komunikační dovednosti a využití všímavosti v osobním i pracovním životě.

Během workshopu si zaměstnanci mohli vyzkoušet techniky všímavosti pro zvládání stresu, např. dechové cvičení, relaxace zaměřené na zvýšení pozornosti ke svému tělu, cvičení pro rozvoj empatie k sobě i k ostatním lidem, techniky pro zvládnutí akutního stresu a další.

Všímavost nabízí cestu k většímu porozumění své mysli, emocím a vlastnímu tělu. Díky tomuto přístupu dokážeme vědoměji zvládat emočně vypjaté situace, méně podléhat stresu a být spokojenější s vlastním životem. Nepomáhá měnit svět okolo nás, ale způsob, jakým náš osobní a pracovní svět vnímáme. Všímavost přispívá k větší mentální kapacitě, vnitřní pohodě, rovnováze a k lepšímu vyrovnání se s nároky současného uspěchaného světa.

Děkujeme paní lektorce, Nadačnímu fondu plného vědomí a firmě Easy Software za možnost zrealizovat tento workshop.