Dávám práci svému srdci
10 čec 2019

Projekt spolku Lékořice - Naše kavárna končí

Projekt spolku Lékořice „Naše kavárna“ dne 31. 7. 2019 končí

Tisková zpráva - 10. července 2019

Sociální projekt spolku Lékořice z.s. „Naše kavárna“ má necelý měsíc do ukončení svého provozu. Dne 28. 7. 2019 otevřeme Naši kavárnu pro veřejnost naposledy a zbývající tři dny do konce měsíce věnujeme vypořádání závazků vůči Thomayerově nemocnici a vyklízení prostor. Na konci měsíce však zveme naše podporovatele i veřejnost, aby se společně s námi s kavárnou rozloučili (Zavíračka) a popřáli jí štěstí do nové „životní etapy“ pod hlavičkou Thomayerovi nemocnice. „Zavíračka“ se bude konat ve čtvrtek 25. 7. 2019 od 18:00 (viz galerie). Pro příchozí budeme mít připravený welcome drink a výprodej zásob.

Projekt „Naše kavárna“ začal v roce 2011 a jeho původním záměrem bylo umožnit matkám dlouhodobě hospitalizovaných dětí v TN pracovat v blízkosti svých dětí. Později byl projekt přetvořen tak, aby poskytoval trénink a pracovní místa lidem postiženým epilepsií – v tomto byl skvělým partnerem „Naší kavárně“ spolek Epistop. Kavárna vždy sloužila také jako „oáza klidu“ uprostřed nemocničního prostředí, které, jak nejspíše každý z nás zažil, neposkytuje příliš často důvody k radosti. Ochotní zaměstnanci „Naší kavárny“ a kvalitní káva, společně s příjemným prostředím kavárny plnili devět let svůj účel a přinesli pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu možnost odpočinku a úlevy.

„Jsem rád a vážím si každého našeho zaměstnance. Práce s lidmi, zvláště pak s lidmi, kteří jsou vystaveni utrpení, které jim přináší nemoc, není snadná a vyžaduje empatii a lidskost, stejně tak i lékaři si za svou službu zaslouží vlídné slovo a milý personál. Jedním z poslání Lékořice bylo usilovat o zlepšení kvality života pacientů i zdravotníků v Thomayerově nemocnici a já jsem nesmírně rád, že mohu konstatovat, že i díky našim zaměstnancům se nám podařilo našemu poslání dostát, za což jim patří můj velký dík a úcta. Poděkování a úcta patří také bývalým zaměstnancům „Naší kavárny“ a její zakladatelce Karin Pospíšilové.“– předseda spolku Lékořice.

„Chtěl bych poděkovat lidem ze spolku Lékořice a jejich zaměstnancům z kavárny za spolupráci a aktivity, které u nás řadu let vykonávali. Mé poděkovaní patří zvláště těm, kteří svou prací vytvořili tak příjemné zázemí v naší nemocnici“, řekl ředitel TN Zdeněk Beneš a dodal: „Cílem vedení nemocnice je navázat na charakter této kavárny včetně kulturně kavárenského prostředí“.  

Na závěr nám dovolte, abychom za Lékořici vyjádřili poděkování signatářům petice pro zachování naší kavárny a samozřejmě i jejím samotným iniciátorům. Je to pro mě krásný signál, že kavárna nežila sama pro sebe, ale skutečně sloužila lidem v nemocnici. Toto uznání si dle našeho názoru tým Naší kavárny bezpochyby zaslouží . Děkujeme Vám a vážíme si Vaší hřejivé podpory.

 

Bc. Jan Duda

předseda Lékořice z.s.