Dávám práci svému srdci
Tato webová stránka je uzavrena.

O NÁS

Lékořice, z.s. realizuje od roku 2005 projekty, jejichž smyslem je psychická podpora pacientů i zdravotnického personálu. Nejdéle působíme v Thomayerově nemocnici, dále ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v IKEM a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Propojujeme působení dobrovolníků s profesionály. Zaměřujeme se na zlepšení psychické kondice pacientů, poskytování duchovní péče, herní terapie a zooterapie. Pořádáme vzdělávací akce pro koordinátory dobrovolníků, jednorázové a osvětové akce pro veřejnost a spolupracujeme s firemními dobrovolníky. Od roku 2011 provozujeme Naší kavárnu, projekt podporovaného zaměstnávání.

Lékořice spolupracuje také s komerčními společnostmi a umožňuje pomoc v rámci společenské odpovědnosti firem, a to formou jak manuální, tak odborné pomoci v nemocnicích. Spolupracujeme také se školami, nejen českými ale i zahraničními.

Naším posláním je vnášet do nemocničního prostředí více mezilidského kontaktu a propojovat izolovaný svět nemocných se světem zdravých.